Nejčtenější články

Ploštice čeledi kněžicovitých

24.10.2011 | Kategorie: Příroda
Při vyslovení slova štěnice se nejednomu člověku, který se s ní blíže setkal, nevybaví zrovna ty nejlepší vzpomínky. I přesto, že se štěnicí domácí se člověk dnes už hlavně díky vyšším hygienickým návykům téměř vůbec nesetká a setkat by se ani nechtěl, mnozí zájemci o přírodu a specifické druhy to mají v tomto ohledu přesně naopak. Dnešní povídání s doprovodnými fotografiemi sice... Celý článek

Sršeň obecná, obávaný lovec

11.07.2011 | Kategorie: Příroda
Snad téměř každý se alespoň jednou za život setkal s u nás žijící sršní (Vespa crabro). I přes značné obavy mnoha lidí o útočnost a jedovatost tohoto tvora je tomu právě naopak. Sršeň k nejvíce útočným ani jedovatým druhům rozhodně nepatří a na rozdíl od některých vos spadá spíš do kategorie mírnějšího hmyzu. Do řádu blanokřídlých (Hymenoptera) se řadí např. také pilatky, mravenci,... Celý článek

Zákeřnice červená, s pohledem zabijáka

29.11.2011 | Kategorie: Příroda
Navzdory tomu, že minulý článek pojednával o plošticích, a snad především i proto, že ploštice prozatím nepatří do oblasti oblíbených skupin hmyzích zástupců, které by spolehlivě zaujaly širší veřejnost, je mou milou povinností představit prostřednictvím webu dalšího zástupce této velmi zajímavé skupiny hmyzu, zákeřnici červenou (Rhynocoris iracundus). Celý článek

Saranče a kobylky, zrcadlo dávnověku

26.03.2013 | Kategorie: Příroda
V minulých článcích o živočiších Nového Zélandu jsem postupně představil cikády, lachtany, ptáky, kudlanky, a také další živočichy i podmínky, ve kterých žijí. Posledním článkem na téma vztahující se k přírodě Nového Zélandu je rovnokřídlý hmyz a tři druhy této skupiny, se kterými jsem měl možnost několikrát se setkat a zdokumentovat je také fotograficky. Celý článek

Volavka popelavá, šedý elegán ptačí říše

30.07.2013 | Kategorie: Příroda
Volavka popelavá patří mezi druhy, které se trvale zabydlely na našem území a kterým se zde poměrně dobře daří. I proto se s nimi můžeme potkat běžně u rybníků a řek, které jsou jejich domovem resp. místem, kde se v okolí běžně vyskytují. Jaké jsou tedy volavky, tito impozantní ptáci, při pohledu z blízka, na to se postupně podíváme v dnešním článku. Celý článek

Na křídlech vážky

14.09.2011 | Kategorie: Příroda
Vážky, pro některé obyvatele a národy symbol zla, pro jiné symbol krásy a božství. Je zřejmé, že některé legendy, popisující vážky jako například bodavá či zlá stvoření jsou na míle vzdálená realitě i tomu, co o nich dnes už s jistotou můžeme tvrdit, vycházející tak z poznatků mnoha vědců doby dnešní i dávno minulé. Celý článek

Vážná hrozba jmeném palmový olej

03.01.2016 | Kategorie: Bližší pohled
V návaznosti na minulý článek pojednávající mimo jiné o monokulturním pěstování plodin, kde jsem měl nutkání zmínit se také o velkém problému dnešní doby, jímž je pěstování palmy olejné, nyní vychází samostatný článek k tomuto velmi ožehavému tématu, které si přímo říká o podrobnější textové zpracování, s ohledem přiblížit široké veřejnosti fakta a úskalí, které používáním palmového oleje vznikají. Celý článek

Polyfágní druhy ploštic

25.09.2013 | Kategorie: Příroda
V přírodě se vyskytuje velké množství různorodě zaměřených živočišných druhů. Některé z nich se specializují na potravu živočišnou, jiné na rostlinnou, případně kombinaci obou dohromady. V dnešním článku se blíže podíváme na některé ploštice čeledi kněžicovitých, jejichž život je oproti jiným živočichům v mnoha ohledech snazší. Řeč totiž bude o polyfágních druzích. Celý článek

Chvalozpěv cikád

14.10.2012 | Kategorie: Příroda
Jak už jsem dříve naznačil, s množstvím druhů hmyzu Nového Zélandu to sice není příliš valné, avšak i zde se nachází jedna zajímavá a vcelku rozrostlá skupina, která za zmínku stojí. Vysoké cvrčivé tóny linoucí se z houští, vypouklé oči a velká blanitá křídla, to všechno jsou znaky, které i s odkazem na výše uvedený nadpis prozrazují, že téma dnešního článku bude věnováno právě cikádám. Celý článek

Pavouci, včely či hadi, je opravdu nutné se jich obávat?

06.08.2013 | Kategorie: Bližší pohled
Inspirován několika dotazy a názory z diskuse pod články, rozhodl jsem se, že sepíši nový článek, týkající se nebezpečných druhů živočichů a jejich manipulace s nimi. Zároveň tímto otevírám novou rubriku v sekci článků s názvem Bližší pohled, kde podobná ožehavá témata a články budu postupně vydávat. Pokud by vás proto nějaké další z takových témat zajímalo, pak svůj návrh můžete poslat na... Celý článek