Příroda

Vosí společenstva

19.08.2015 Zobrazení Zobrazení: 6865 Komentářů Komentářů: 4 Kategorie Kategorie: Příroda
Po postupném rozpřádání sítě o naší největší vose, sršni obecné, o které jste se mohli něco více dočíst v jednom z prvních starších článků na mém webu, mi v hlavě dlouho poletovala myšlenka na to, jak rád bych vyfotil obrovské sršní hnízdo i s jejími obyvateli. Ačkoli se mi toto přání prozatím nemohlo splnit, neboť ani správné místo a čas k tomu ještě nedozrály, při cestě v myšlenkách okolo našich druhů vos se letos přede mnou objevila cesta zcela nová, vedoucí za dalšími zajímavými živočichy právě z řádu blanokřídlého... Celý článek

Motýlice od Zelené řeky

30.07.2014 Zobrazení Zobrazení: 5926 Komentářů Komentářů: 2 Kategorie Kategorie: Příroda
Vážky, pro mnohé symbol lehkosti a elegance, obecně patří mezi oblíbené živočichy napříč hmyzími skupinami. Na to, jak velká resp. malá Česká republika svou rozlohou je, se zde můžeme setkat s velmi zajímavým počtem různorodých vážek. Toto číslo činí 70 druhů, což jistě není málo. Ačkoli všechny naše vážky pro svůj larvální vývoj potřebují vodu, létající dospělce je možné nalézt napříč různými biotopy, od nejrozšířenějšího výskytu v okolí rybníků a řek, až po louky, pole, lesní cesty, řídké lesní porosty, ale také horská rašeliniště a mokřady. Celý článek

Živé lemy, brány života aneb Dynamika přírody v akci

21.07.2014 Zobrazení Zobrazení: 5397 Komentářů Komentářů: 3 Kategorie Kategorie: Příroda
Vegetace se vyskytuje v celé řadě nejrůznějších biotopů, jejichž je neodmyslitelnou součástí. Specifické podmínky každého biotopu, jako jsou teplota a vlhkost, půdní podmínky, intenzita zastínění a jiné utváří pevné vazby s hmyzem, pavoukovci, ptáky, savci, plazy a dalšími živočichy, kteří tato místa obývají. Množství nejrůznějších biotopů je velké, i proto milovníky přírody, kteří mají rádi šelest křídel hmyzu, ptactva, potažmo listů či stébel rostlin třepotajících se ve větru, má vždy co zaujmout. Celý článek

Pozitivní podzim

26.10.2013 Zobrazení Zobrazení: 6081 Komentářů Komentářů: 0 Kategorie Kategorie: Příroda
V posledních letech bývalo zvykem, že se podzim vždy krásně vybarvil, spolu také se slunečními paprsky, které ve velké míře zaplavily okolní krajinu a napomohly tak výrazně k barevným proměnám, které spolehlivě chytí za oko nejednoho obdivovatele přírody. Letošní rok byl v některých ohledech jiný. Dlouhá zima, značně deštivý konec léta a chladný začátek podzimu, který obvykle, a to s ohledem na poslední roky, bývá nadprůměrně teplý a slunečný až po dobu několika týdnů, právě to byly okolnosti, které nám ukázaly, že každý rok... Celý článek

Polyfágní druhy ploštic

25.09.2013 Zobrazení Zobrazení: 8431 Komentářů Komentářů: 2 Kategorie Kategorie: Příroda
V přírodě se vyskytuje velké množství různorodě zaměřených živočišných druhů. Některé z nich se specializují na potravu živočišnou, jiné na rostlinnou, případně kombinaci obou dohromady. V dnešním článku se blíže podíváme na některé ploštice čeledi kněžicovitých, jejichž život je oproti jiným živočichům v mnoha ohledech snazší. Řeč totiž bude o polyfágních druzích. Celý článek

Volavka popelavá, šedý elegán ptačí říše

30.07.2013 Zobrazení Zobrazení: 14171 Komentářů Komentářů: 14 Kategorie Kategorie: Příroda
Volavka popelavá patří mezi druhy, které se trvale zabydlely na našem území a kterým se zde poměrně dobře daří. I proto se s nimi můžeme potkat běžně u rybníků a řek, které jsou jejich domovem resp. místem, kde se v okolí běžně vyskytují. Jaké jsou tedy volavky, tito impozantní ptáci, při pohledu z blízka, na to se postupně podíváme v dnešním článku. Celý článek

Ledňáček říční, dravec od zelených toků

05.07.2013 Zobrazení Zobrazení: 5563 Komentářů Komentářů: 2 Kategorie Kategorie: Příroda
Měl to být den věnovaný vážkám, byl to však den strávený ve společnosti rybářů, malých modrolesklých ptáků, kteří se jako světlo ve tmě mihotají nad zeleně zbarvenými vodami našich toků. S hbitostí, vlastností jim dozajista vrozenou, se vrhají střemhlav do vod, zmocňujíc se nic netušících, zato neméně hbitých ryb. Voda a vzduch, dva kolidující světy, z nichž jako vítěz vychází pták. Celý článek

Želva nádherná, zavlečený druh v naší přírodě

05.05.2013 Zobrazení Zobrazení: 6349 Komentářů Komentářů: 11 Kategorie Kategorie: Příroda
Po vydatných deštích, které se v poslední době přehnaly přes naše území, a po předpovědi počasí, která zněla příslibem slunečnějších dnů, jsem si po delší době udělal čas na návštěvu přírody. Když jsem se kolem 5. hodiny ráno po zazvonění budíku probudil a nahlédl z okna, šedé dešťové mraky mě nejprve odradily, a tak jsem si říkal, že nebudu nikam spěchat. Byl jsem však toho rána takříkajíc jako na jehlách a netrpělivě stále kontroloval předpověď počasí sobotního dne. Když se po deváté ukázaly střípky modré oblohy a... Celý článek

Zima nekončí, dokud nekončí aneb proč stále přikrmovat ptactvo

03.04.2013 Zobrazení Zobrazení: 5971 Komentářů Komentářů: 3 Kategorie Kategorie: Příroda
Letošní příchod jara přinesl všechno, co jsme neočekávali, jen to opravdové jaro zatím ne a ne přijít. Několik příjemných dnů a oteplení před 20. březnem sice docela slibně naznačovalo, že by jaro mohlo pokračovat pozvolným oteplováním, to se ale nakonec nestalo, a tak místo toho přišlo značné ochlazení, které má negativní dopad především pro naše ptactvo. Celý článek

Saranče a kobylky, zrcadlo dávnověku

26.03.2013 Zobrazení Zobrazení: 15808 Komentářů Komentářů: 2 Kategorie Kategorie: Příroda
V minulých článcích o živočiších Nového Zélandu jsem postupně představil cikády, lachtany, ptáky, kudlanky, a také další živočichy i podmínky, ve kterých žijí. Posledním článkem na téma vztahující se k přírodě Nového Zélandu je rovnokřídlý hmyz a tři druhy této skupiny, se kterými jsem měl možnost několikrát se setkat a zdokumentovat je také fotograficky. Celý článek