Nejčtenější články

Muchomůrka zelená, jedovatá kráska našich lesů

30.07.2011 | Kategorie: Příroda
Zřejmě i proto, že houbaření u nás patří mezi velmi oblíbené zájmy, se mnoho návštěvníků lesa již několikrát setkalo s místy běžně až hojně se vyskytující muchomůrkou zelenou (Amanita phalloides). Tato houba, která může zdánlivě připomínat některé z jedlých hub, mezi jedlé určitě nepatří, a to i přesto, že její chuť i vůně je dle výpovědí přeživších konzumentů velmi... Celý článek

Ledňáček říční, dravec od zelených toků

05.07.2013 | Kategorie: Příroda
Měl to být den věnovaný vážkám, byl to však den strávený ve společnosti rybářů, malých modrolesklých ptáků, kteří se jako světlo ve tmě mihotají nad zeleně zbarvenými vodami našich toků. S hbitostí, vlastností jim dozajista vrozenou, se vrhají střemhlav do vod, zmocňujíc se nic netušících, zato neméně hbitých ryb. Voda a vzduch, dva kolidující světy, z nichž jako vítěz vychází pták. Celý článek

Živé lemy, brány života aneb Dynamika přírody v akci

21.07.2014 | Kategorie: Příroda
Vegetace se vyskytuje v celé řadě nejrůznějších biotopů, jejichž je neodmyslitelnou součástí. Specifické podmínky každého biotopu, jako jsou teplota a vlhkost, půdní podmínky, intenzita zastínění a jiné utváří pevné vazby s hmyzem, pavoukovci, ptáky, savci, plazy a dalšími živočichy, kteří tato místa obývají. Množství nejrůznějších biotopů je velké, i proto milovníky přírody, kteří mají rádi... Celý článek

Nečekané setkání s křižákem pruhovaným

22.08.2011 | Kategorie: Příroda
Pavouci, stovky milionů let staří členovci, obývající tak již od nepaměti planetu Zemi, jsou velmi pozoruhodnou skupinou živočichů, kteří se přirozeně vyskytují na všech kontinentech kromě Antarktidy. Přibližný celosvětový výskyt zhruba 40 tisíců druhů je tak činí poměrně zajímavými a oblíbenými nejen pro odborníky, ale také pro amatérské pozorovatele. U nás skupinu tvoří necelá tisícovka druhů,... Celý článek

Sukcese ve staronovém kabátě aneb Vliv člověka na přírodu

25.12.2015 | Kategorie: Bližší pohled
Obhospodařování úrodných i méně úrodných půd odnepaměti patří k základním aktivitám člověka, jimiž si od dávných časů úspěšně podmaňuje přírodu ke svému prospěchu. Onen pověstný zub času si však vždy a spolehlivě vybere svou daň, a tak se i prostředí, které si člověk svými zásahy dávno podmanil, zas a znova mění a vrací se obloukem nazpět k přírodě, k jejím základům. Celý článek

Škůdce či tvůrce?

05.03.2014 | Kategorie: Bližší pohled
Už delší dobu nosím v hlavě několik pisatelských témat, jejichž problematika sahá za běžný rámec každodenního života, který je spojen s různými povinnostmi a problémy, odvádějící často od hlubšího zamyšlení se nad samotnou podstatou a fungováním přírody. Občas se mi stává, že mě napadají témata, která si o zpracování přímo říkají. Tyto myšlenky ale někdy přicházejí takříkajíc nevhod, na... Celý článek

Ptáci aneb povídání tak trochu jinak

03.01.2013 | Kategorie: Příroda
I když je dnešní článek částečně doprovodným povídáním o raccích, je zároveň pojatý tak trochu netradičně, shrnující jisté poznatky a myšlenky, které bych tímto rád uvedl. Podobně zaměřených článků, které se budou různou problematikou zabývat podrobně, budu postupně v dalších měsících vydávat více, a to v nové rubrice, vztahující se k ožehavým tématům a úvahám, které si zasluhují mnohem větší pozornost. Celý článek

Kudlanka novozélandská, královna z houští

23.03.2013 | Kategorie: Příroda
O co méně druhů hmyzu bylo možné na Novém Zélandu pozorovat, o to více jednotlivých zástupců se objevilo ve své početnosti. Prvním příkladem byly cikády, které jsem představil v jednom z minulých článků. Dnešní povídání bude pojednávat o kudlance novozélandské, kterou jsem měl možnost pozorovat po dobu několika týdnů v době jejího početního růstu. Celý článek

Nový Zéland, dvojí pohled

18.09.2012 | Kategorie: Cestování
Dlouho jsem přemýšlel, jak vlastně povídání o Novém Zélandu začít. Po téměř ročním pracovním pobytu v této zeleně vyhlížející zemi, jsem byl svědkem mnoha všedních i nevšedních zážitků, a i přesto, že na focení jsem neměl tolik času, jak by se možná mohlo zdát, v následujících dvou úvodních článcích se postupně pokusím shrnout mé osobní zkušenosti o obecných věcech, a později... Celý článek

Nový Zéland, dvojí pohled 2.

19.09.2012 | Kategorie: Cestování
První část článku, kterou jste si již mohli přečíst, se víceméně týkala věcí, které zdaleka nebyly ideální, i když chápu, že nároky na přírodu i cestování může mít každý zcela jiné, takže i pohledy se ve finále mohou výrazně lišit. Ve druhé části článku se zaměřuji na věci, které mě zaujaly, a které z mnoha důvodů mohou oslovit nejen zájemce o živočichy, ale také cestování či přírodu jako celek. Celý článek