Autor

Kamil Posolda

*1981

    Život na venkově pro mě již od malička skýtal mnoho možností k objevování do té doby nepoznaného. Můj první velký údiv nad rozmanitostí přírody ve mně již v dětství vzbudilo objevení několika velkých střevlíků a jejich obrovská kusadla. V dalších letech jsem obdivoval obrovské a hbité vážky, poletující kolem břehů rybníků, v zahradách a lesích okolního bydliště upoutali mou pozornost pestře zbarvení motýli a ptáci. Postupně se tak ve mně formoval velmi osobitý vztah k přírodě, která je mi zdrojem inspirací dodnes. I proto tento fenomén vnímám jako celek, kde by jen těžko mohla existovat jedna část života bez té druhé.   

    Příroda pro mě není jen nekonečným množstvím zcela jedinečných živočišných druhů, ale také různých barev, zvuků i vůní. Je to šelest listů v korunách stromů, šumění horských říček i bzukot včel, když hojně naletují na čerstvě rozkvetlé a vonící květy jarních luk.

    Intenzivnějšímu fotografování jsem se začal věnovat od roku 2008, kdy jsem si pořídil svou první digitální zrcadlovku. Ve své fotografické tvorbě se snažím zaznamenat především projevy živoucí přírody tak, jak je lidské oko jen zřídkakdy zahlédne. Své poznatky, týkající se přírody i oblastí, které jsou s ní úzce spjaty, prezentuji nejen ve svých fotografiích, ale také v článcích, věnovaným různým tématům.

 

V současnosti používaná technika:

Canon EOS 50D

Canon EF 100mm f/2.8L IS USM

Canon EF 400mm f/5.6L USM

 

a další příslušenství...