Kudlanka novozélandská, královna z houští

O co méně druhů hmyzu bylo možné na Novém Zélandu pozorovat, o to více jednotlivých zástupců se objevilo ve své početnosti. Prvním příkladem byly cikády, které jsem představil v jednom z minulých článků. Dnešní povídání bude pojednávat o kudlance novozélandské, kterou jsem měl možnost pozorovat po dobu několika týdnů v době jejího početního růstu.

Kudlanka novozélandská (Orthodera novaezealandiae)

Kudlanka novozélandská

Přesně dva, to je počet druhů kudlanek, které je možné pozorovat na území Nového Zélandu. Prvním z nich je Miomatis caffra, tím druhým, o kterém bude řeč v dnešním článku, kudlanka novozélandská (Orthodera novaezealandiae), obecně také známá jako New Zealand Praying Mantis. Ačkoli jsou oba druhy na první pohled dost podobně laděné v obvykle zelených barvách, Orthodera novaezealandiae nese na předních nohách výrazné znaky žluté barvy a jasnou modrofialovou skvrnu na vnitřní straně každého ze stehen, která u prvně zmíněného druhu zcela chybí. Vzhledem k malé druhové početnosti i rozdílům je tak určení zmíněných kudlanek velmi snadné, což se o mnoha druzích jiného hmyzu tak lehce říct nedá.

Praying Mantis neboli modlící se kudlanka je, jak se zdá, docela výstižný termín pro kudlanky, které se v anglicky mluvících zemích tímto názvem obecně pojmenovávají. Také pojmenování našeho druhu, kudlanky nábožné, je velmi zajímavý název, který se z hlediska druhového určení resp. pravidel pro skládání slov pro její pojmenování hodí více. Ale proč vlastně modlící se kudlanka, proč kudlanka nábožná, a co mají tito živočichové s božstvím či právě s modlením společné?

Jedním z poznávacích znaků tohoto druhu je výrazná modrofialová skvrna

Každý, kdo kudlanku viděl, ať už na vlastní oči nebo na obrázku, určitě uzná, že lepší název pro pojmenování tohoto živočišného druhu pravděpodobně vymyslet nešel. Kudlanky, které své přední končetiny skládají zvláštním způsobem ke svému tělu, totiž připomínají sepnuté, motlitbu vyjadřující ruce. Kousek představivosti tak dal vzniknout velmi trefnému názvu, který si takříkajíc a prostě sedl. Tento zvláštní postoj, který kudlanky zaujímají, tvoří jakousi symetrii s jejich tělem, neboť co nevyčnívá, to není ostré, co není ostré, to nebudí pozornost. A co nebudí pozornost, to dobře funguje...

Pro úspěch lovu

Pro úspěch lovu, jakoby právě to byla mantra, kterou si kudlanky pro sebe v duchu odříkávají. A za pomyslnou tečkou se nachází pouze smrt. Z modlící se pozice nohy kudlanky právě vystřelily v rychlosti, kterou lidské oko ani pořádně nestačilo zaznamenat. Smrt drobného živočicha se již naplňuje, kudlanka pevně svírá svou oběť, nyní bezbrannou mouchu. Postupně jí ukusuje hlavu, křídla i  končetiny, které volně padají k zemi. Tyto části jsou tvrdé, nevýživné a pro kudlanky ne příliš chutné. Snídaně skončila, druhá a třetí snídaně teprve začne, pak oběd, druhý a třetí oběd, a večeře v podobném duchu, když bůh dá, tedy když příroda dá. Ale pro jistotu mám svoji mantru, a ta mě ještě nikdy nezklamala, i kdybych se modlila jen za jednu jedinou oběť...

Dalším charakteristickým znakem kudlanek je jejich typická trojúhelníková hlava

Divadlo přírody

Tedy ano, když příroda dá, když jsou klimatické podmínky vhodné a hmyzu přející, může kudlanka hodovat v průběhu celého dne. Při květech, stoncích či listech dokáže číhat celé hodiny a občas se přesouvá k objektům, které ji svým drobným pohybem přitahují jako magnet. Hmyz, usedající na různé části rostlin, se tak stává nedílnou součástí jejího jídelníčku, často velmi bohatého jídelníčku. Kudlanka je predátor a především hmyzí oportunista, který loví téměř všechno, co se ocitne v blízkosti jeho kusadel. Nejčastější potravu tak tvoří různé druhy much, motýlů, kobylek, sarančí, cvrčků, cikád a příležitostně také pavouků. Výjimečně dochází i k vzájemné predaci, tedy kanibalismu, a to zejména při špatných klimatických podmínkách, v důsledku ochlazení a velmi slabého výskytu hmyzu, tolik nutného pro kudlanky, ale i nespočet dalších živočichů, kteří se hmyzem běžně živí.

Ačkoli ostatního hmyzu v té době pro kudlanky v potravní nabídce příliš nebylo, byť jsem s nimi strávil několik desítek hodin v průběhu mnoha dnů, přesto jsem za celou dobu kanibalismus u kudlanek nezaznamenal ani v jednom případě. Z dlouhého pozorování tohoto druhu se spíš potvrdilo, že kudlanky dokážou pokrýt potravní nároky i z menšího množství hmyzu a k vzájemné predaci proto zpravidla nedochází. U ostatních druhů kudlanek to přirozeně může být jinak, neboť okolí, rozdílnost druhů a především také klimatické podmínky kladou i rozdílné nároky, které se mohou projevovat zcela odlišnými způsoby.

Všimněte si předních složených končetin, sepnutých k sobě, které nyní zaujímají pouze polovinu jejich skutečné délky

Při lovu končetiny bleskurychle vystřelí ke kořisti, kterou obvykle zachytí svými drobnými háčky na jejich konci

Kudlanka si právě pochutnává na čerstvě ulovené mouše

Nebezpečí

Se svou velikostí 4 - 6 cm kudlanka novozélandská patří mezi větší druhy hmyzu, i přesto se však v jejím okolí nachází celá řada nástrah, které pro ni představují velké riziko. Problémem se jeví především člověk a jím plošné vypalování křovino-travnatých přírodních ploch, které často bývají místem jejich přirozeného výskytu. Z dalších rizikových faktorů jsou to například některé druhy ptáků a netopýrů, které se s oblibou živí hmyzí, tolik pro ně důležitou potravou, a také několik parazitických druhů vos, které se na kudlanky specializují. Jak tedy můžeme vidět, žádný predátor nemá na růžích ustláno a snadno se může stát z lovce loveným.

Kudlančí představení, které jsem měl možnost pozorovat, mi nabídlo zajímavé obrazy na život tohoto do jisté míry velmi bizarního tvora, a tak jsem si početnost a především přítomnost tohoto druhu užil plnými doušky. Proto závěrem nezbývá víc než zbožné přání, ať se divoká příroda ve své celistvosti zachová i v budoucnu, a základy, které jsou na mnoha místech již tak chatrné, se alespoň o něco zpevní. Je to totiž více než nutné.

Jak v tomto případě vypovídá už sám název, kudlanka novozélandská je endemický druh, který proto v jiných končinách nenajdete

Facebook Twitter Linkuj Google Digg Delicious

Komentáře k článku

Zbývá  500  znaků
27.03.2013 (15:23)
Michal Mašík:
Ahoj,pěkné to máš. Ta první fotka je super.