Seznam druhů

Počáteční písmeno: A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | vše
Druh Čeleď Řád Třída Říše
Nosatec dubový
Curculio glandium
Nosatcovití
Curculionidae
Brouci
Coleoptera
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Očnatka
Myopa sp.
Očnatkovití
Conopidae
Dvoukřídlí
Diptera
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Ohniváček černoskvrnný
Lycaena tityrus
Modráskovití
Lycaenidae
Motýli
Lepidoptera
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Okáč bojínkový
Melanargia galathea
Babočkovití
Nymphalidae
Motýli
Lepidoptera
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Okáč poháňkový
Coenonympha pamphilus
Babočkovití
Nymphalidae
Motýli
Lepidoptera
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Okáč třeslicový
Coenonympha glycerion
Babočkovití
Nymphalidae
Motýli
Lepidoptera
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Otakárek fenyklový
Papilio machaon
Otakárkovití
Papilionidae
Motýli
Lepidoptera
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Otakárek ovocný
Iphiclides podalirius
Otakárkovití
Papilionidae
Motýli
Lepidoptera
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Ovádovití sp.
Tabanidae sp.
Ovádovití
Tabanidae
Dvoukřídlí
Diptera
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Pagekon zelený
Naultinus elegans
Gekonovití
Gekkonidae
Šupinatí
Squamata
-- Živočichové
Animalia
Paličatka březová
Cimbex femoratus
Paličatkovití
Cimbicidae
Blanokřídlí
Hymenoptera
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Páskovka keřová
Cepaea hortensis
Hlemýžďovití
Helicidae
Plicnatí
Pulmonata
Plži
Gastropoda
Živočichové
Animalia
Páteříček žlutý
Rhagonycha fulva
Páteříčkovití
Cantharidae
Brouci
Coleoptera
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Pěnkava obecná
Fringilla coelebs
Pěnkavovití
Fringillidae
Pěvci
Passeriformes
Ptáci
Aves
Živočichové
Animalia
Pestřenka pruhovaná
Episyrphus balteatus
Pestřenkovití
Syrphidae
Dvoukřídlí
Diptera
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Pestřenka smrtihlavka
Myathropa florea
Pestřenkovití
Syrphidae
Dvoukřídlí
Diptera
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Pestrokrovečník včelový
Trichodes apiarius
Pestrokrovečníkovití
Cleridae
Brouci
Coleoptera
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Pilát lékařský
Anchusa officinalis
Brutnákovité
Boraginaceae
-- Vyšší dvouděložné
Rosopsida
Rostliny
Plantae
Pisík obecný
Actitis hypoleucos
Slukovití
Scolopacidae
Dlouhokřídlí
Charadriiformes
Ptáci
Aves
Živočichové
Animalia
Plzák lesní
Arion rufus
Plzákovití
Arionidae
Plicnatí
Pulmonata
Plži
Gastropoda
Živočichové
Animalia
Podeňka virginská
Tradescantia virginiana
Křížatkovité
Commelinaceae
Křížatkotvaré
Commelinales
Jednoděložné
Liliopsida
Rostliny
Plantae
Přástevník kostivalový
Euplagia quadripunctaria
Přástevníkovití
Arctiidae
Motýli
Lepidoptera
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Pryšec chvojka
Euphorbia cyparissias
Pryšcovité
Euphorbiaceae
Malpighiales Vyšší dvouděložné
Rosopsida
Rostliny
Plantae
Pýchavka obecná
Lycoperdon perlatum
Pýchavkovité
Lycoperdaceae
Pečárkotvaré
Agaricales
Stopkovýtrusé
Agaricomycetes
Houby
Fungi
Racek novozélandský
Chroicocephalus scopulinus
Rackovití
Laridae
Dlouhokřídlí
Charadriiformes
Ptáci
Aves
Živočichové
Animalia
Roháč obecný
Lucanus cervus
Roháčovití
Lucanidae
Brouci
Coleoptera
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Roháček kozlík
Dorcus parallelipipedus
Roháčovití
Lucanidae
Brouci
Coleoptera
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Rohozub nachový
Ceratodon purpureus
Útlovláskovité
Ditrichaceae
Dvouhrotcotvaré
Dicranales
Mechy
Bryopsida
Rostliny
Plantae
Ropucha obecná
Bufo bufo
Ropuchovití
Bufonidae
Žáby
Anura
Obojživelníci
Amphibia
Živočichové
Animalia
Rosnička zelená
Hyla arborea
Rosničkovití
Hylidae
Žáby
Anura
Obojživelníci
Amphibia
Živočichové
Animalia
Rosolovka mozkovitá
Tremella mesenterica
Rosolovkovité
Tremellaceae
Rosolovkotvaré
Tremellales
Mozkovkovité
Tremellomycetes
Houby
Fungi
Roupec včelový
Molobratia teutonus
Roupcovití
Asilidae
Dvoukřídlí
Diptera
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Rozrazil rezekvítek
Veronica chamaedrys
Jitrocelovité
Plantaginaceae
Hluchavkotvaré
Lamiales
Vyšší dvouděložné
Rosopsida
Rostliny
Plantae
Rýhonosec pcháčový
Cleonis pigra
Nosatcovití
Curculionidae
Brouci
Coleoptera
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Sasanka pryskyřníkovitá
Anemone ranunculoides
Pryskyřníkovité
Ranunculaceae
Pryskyřníkotvaré
Ranunculales
Vyšší dvouděložné
Rosopsida
Rostliny
Plantae
Šidélko brvonohé
Platycnemis pennipes
Šidélkovití
Platycnemididae
Vážky
Odonata
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Šidélko kroužkované
Enallagma cyathigerum
Šidélkovití
Coenagrionidae
Vážky
Odonata
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Šidélko větší
Ischnura elegans
Šidélkovití
Coenagrionidae
Vážky
Odonata
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Šídlatka hnědá
Sympecma fusca
Šídlatkovití
Lestidae
Vážky
Odonata
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Šídlatka páskovaná
Lestes sponsa
Šídlatkovití
Lestidae
Vážky
Odonata
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Šídlatka zelená
Lestes virens
Šídlatkovití
Lestidae
Vážky
Odonata
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Šídlo pestré
Aeshna mixta
Šídlovití
Aeshnidae
Vážky
Odonata
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Šídlo rákosní
Aeshna affinis
Šídlovití
Aeshnidae
Vážky
Odonata
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Skákavka dvoubarevná
Carrhotus xanthogramma
Skákavkovití
Salticidae
Pavouci
Araneae
Pavoukovci
Arachnida
Živočichové
Animalia
Skokan
Pelophylax sp.
Skokanovití
Ranidae
Žáby
Anura
Obojživelníci
Amphibia
Živočichové
Animalia
Slunéčko asijské
Harmonia axyridis
Slunéčkovití
Coccinellidae
Brouci
Coleoptera
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Slunéčko sedmitečné
Coccinella septempunctata
Slunéčkovití
Coccinellidae
Brouci
Coleoptera
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia
Smrk ztepilý
Picea abies
Borovicovité
Pinaceae
Borovicotvaré
Pinales
Jehličnany
Pinopsida
Rostliny
Plantae
Snědek Kochův
Ornithogalum kochii
Hyacintovité
Hyacinthaceae
Chřestotvaré
Asparagales
Jednoděložné
Liliopsida
Rostliny
Plantae
Soumračník čárečkovaný
Thymelicus lineola
Soumračníkovití
Hesperiidae
Motýli
Lepidoptera
Hmyz
Insecta
Živočichové
Animalia