Soumračník čárečkovaný (Thymelicus lineola)

Soumračník čárečkovaný (Thymelicus lineola)

Ačkoli pro nezasvěcené oko tito denní motýli zdánlivě mohou být připodobňováni k nočním druhům našich motýlů, není tomu tak. Jejich velmi zvláštně tvarovaná křídla skládaná poněkud netypicky jsou jedním z prvotních znaků, dle kterých jde motýly snadno přiřadit k čeledi soumračníkovitých (Hesperiidae). To stejné však již nelze říci o jejich určování v rámci jednotlivých druhů, neboť mnoho z nich je si velmi podobných nejen barevnými odstíny, ale často také mozaikovými formacemi dalších barev na jejich křídlech. Soumračníci spolu s modrásky patří k našim nejmenším denním motýlům vůbec, a tak se rozpětí jejich křídel často pohybuje jen okolo velikosti 25 mm. Živnou rostlinou tohoto velmi světlomilného druhu motýla (larvy) jsou zejména různé druhy lučních trav z čeledi lipnicovitých (Poaceae). Dospělci se živí nektarem mnoha druhů kvetoucích bylin.

Facebook Twitter Linkuj Google Digg Delicious