Kobylka bělopásá (Leptophyes albovittata)

Kobylka bělopásá (Leptophyes albovittata)

Saranče a kobylky, kdo by je neznal. Tedy alespoň některé z nich. Rovnokřídlí, řád hmyzu, kam tito živočichové patří, u nás zaujímá 97 žijících druhů, jenž se vyskytují napříč různými biotopy. Ty tvoří zejména louky, lesy, zahrady, křoviny a jejich okraje, ale také jeskyně a zemní nory. Na teplomilný druh kobylku bělopásou můžeme nejčastěji narazit při prosvětlených křovinách, okrajích lesů či loukách, kde se živí na listech různých bylin. I když je záměna s některými jinými zástupci rovnokřídlých možná, kobylka bělopásá, jak již toto velmi trefné pojmenování samo napovídá, se vyznačuje pro ni charakteristickými bílými pruhy na zadečku. Typické pro ni je i černé tečkování na výrazně zeleném těle, ale k určení mimo jiné pomohou i rezavé znaky, často především na tykadlech, ve spodní části končetin či hrudní části.

Facebook Twitter Linkuj Google Digg Delicious