Běžník skvostný (Synema globosum)

Běžník skvostný (Synema globosum)

Čeleď běžníkovitých (Thomisidae) zaujímá v Česku menší skupinu pavouků. Tyto spíše drobnější druhy se vyznačují vejčitým tělem a zeširoka roztáhlými prvními dvěma páry končetin. Vzhledem k tomu, že si nepředou klasickou pavučinovou síť jako mnohé další druhy pavouků, je možné tyto spatřit nejčastěji na květech a stéblech trav, kde s oblibou vyčkávají na hmyz opylující květy, kterého se v zápětí pomocí takto připravených končetin zmocňují. Běžníka skvostného, který patří mezi naše nejpestřeji zbarvené druhy, je snadné určit dle charakteristické kresby na zadečku, která zdánlivě připomíná šamanskou masku. Tito zdatní lovci dokážou ulovit kořist, která často přesahuje až 3x jejich vlastní velikost těla.

Facebook Twitter Linkuj Google Digg Delicious