Články

Polyfágní druhy ploštic

25.09.2013 Zobrazení Zobrazení: 9008 Komentářů Komentářů: 2 Kategorie Kategorie: Příroda
V přírodě se vyskytuje velké množství různorodě zaměřených živočišných druhů. Některé z nich se specializují na potravu živočišnou, jiné na rostlinnou, případně kombinaci obou dohromady. V dnešním článku se blíže podíváme na některé ploštice čeledi kněžicovitých, jejichž život je oproti jiným živočichům v mnoha ohledech snazší. Řeč totiž bude o polyfágních druzích. Celý článek

Člověk a jeho vztah k přírodě aneb Odpad kolem nás

21.09.2013 Zobrazení Zobrazení: 6973 Komentářů Komentářů: 2 Kategorie Kategorie: Bližší pohled
Zatímco před několika desítkami lety bylo třídění odpadu teprve ve svých počátcích, s tím, jak průmysl, a tedy člověk, vyrábí stále více druhů nejrůznějších materiálů, s množstvím přibývajícího odpadu stoupá i nutnost tento použitý materiál dále třídit. Bez následné recyklace bychom se v odpadu nejspíš utopili. I přesto se ale dá říct, že situaci včetně celkového přístupu k šetrnému... Celý článek

Pavouci, včely či hadi, je opravdu nutné se jich obávat?

06.08.2013 Zobrazení Zobrazení: 8606 Komentářů Komentářů: 0 Kategorie Kategorie: Bližší pohled
Inspirován několika dotazy a názory z diskuse pod články, rozhodl jsem se, že sepíši nový článek, týkající se nebezpečných druhů živočichů a jejich manipulace s nimi. Zároveň tímto otevírám novou rubriku v sekci článků s názvem Bližší pohled, kde podobná ožehavá témata a články budu postupně vydávat. Pokud by vás proto nějaké další z takových témat zajímalo, pak svůj návrh můžete poslat na... Celý článek

Volavka popelavá, šedý elegán ptačí říše

30.07.2013 Zobrazení Zobrazení: 14973 Komentářů Komentářů: 14 Kategorie Kategorie: Příroda
Volavka popelavá patří mezi druhy, které se trvale zabydlely na našem území a kterým se zde poměrně dobře daří. I proto se s nimi můžeme potkat běžně u rybníků a řek, které jsou jejich domovem resp. místem, kde se v okolí běžně vyskytují. Jaké jsou tedy volavky, tito impozantní ptáci, při pohledu z blízka, na to se postupně podíváme v dnešním článku. Celý článek

Ledňáček říční, dravec od zelených toků

05.07.2013 Zobrazení Zobrazení: 5933 Komentářů Komentářů: 2 Kategorie Kategorie: Příroda
Měl to být den věnovaný vážkám, byl to však den strávený ve společnosti rybářů, malých modrolesklých ptáků, kteří se jako světlo ve tmě mihotají nad zeleně zbarvenými vodami našich toků. S hbitostí, vlastností jim dozajista vrozenou, se vrhají střemhlav do vod, zmocňujíc se nic netušících, zato neméně hbitých ryb. Voda a vzduch, dva kolidující světy, z nichž jako vítěz vychází pták. Celý článek

Želva nádherná, zavlečený druh v naší přírodě

05.05.2013 Zobrazení Zobrazení: 6688 Komentářů Komentářů: 11 Kategorie Kategorie: Příroda
Po vydatných deštích, které se v poslední době přehnaly přes naše území, a po předpovědi počasí, která zněla příslibem slunečnějších dnů, jsem si po delší době udělal čas na návštěvu přírody. Když jsem se kolem 5. hodiny ráno po zazvonění budíku probudil a nahlédl z okna, šedé dešťové mraky mě nejprve odradily, a tak jsem si říkal, že nebudu nikam spěchat. Byl jsem však toho rána... Celý článek

Zima nekončí, dokud nekončí aneb proč stále přikrmovat ptactvo

03.04.2013 Zobrazení Zobrazení: 6167 Komentářů Komentářů: 3 Kategorie Kategorie: Příroda
Letošní příchod jara přinesl všechno, co jsme neočekávali, jen to opravdové jaro zatím ne a ne přijít. Několik příjemných dnů a oteplení před 20. březnem sice docela slibně naznačovalo, že by jaro mohlo pokračovat pozvolným oteplováním, to se ale nakonec nestalo, a tak místo toho přišlo značné ochlazení, které má negativní dopad především pro naše ptactvo. Celý článek

Saranče a kobylky, zrcadlo dávnověku

26.03.2013 Zobrazení Zobrazení: 18767 Komentářů Komentářů: 3 Kategorie Kategorie: Příroda
V minulých článcích o živočiších Nového Zélandu jsem postupně představil cikády, lachtany, ptáky, kudlanky, a také další živočichy i podmínky, ve kterých žijí. Posledním článkem na téma vztahující se k přírodě Nového Zélandu je rovnokřídlý hmyz a tři druhy této skupiny, se kterými jsem měl možnost několikrát se setkat a zdokumentovat je také fotograficky. Celý článek

Kudlanka novozélandská, královna z houští

23.03.2013 Zobrazení Zobrazení: 4636 Komentářů Komentářů: 1 Kategorie Kategorie: Příroda
O co méně druhů hmyzu bylo možné na Novém Zélandu pozorovat, o to více jednotlivých zástupců se objevilo ve své početnosti. Prvním příkladem byly cikády, které jsem představil v jednom z minulých článků. Dnešní povídání bude pojednávat o kudlance novozélandské, kterou jsem měl možnost pozorovat po dobu několika týdnů v době jejího početního růstu. Celý článek

Ptáci aneb povídání tak trochu jinak

03.01.2013 Zobrazení Zobrazení: 4684 Komentářů Komentářů: 2 Kategorie Kategorie: Příroda
I když je dnešní článek částečně doprovodným povídáním o raccích, je zároveň pojatý tak trochu netradičně, shrnující jisté poznatky a myšlenky, které bych tímto rád uvedl. Podobně zaměřených článků, které se budou různou problematikou zabývat podrobně, budu postupně v dalších měsících vydávat více, a to v nové rubrice, vztahující se k ožehavým tématům a úvahám, které si zasluhují mnohem větší pozornost. Celý článek