Palmový olej. Co se změnilo

Po počáteční vlně informačních pří a nevole ze strany společností podnikajících zejména v potravinářském průmyslu a některých osob, které se vzájemně jako dvě znepřátelené strany přely a vyvíjely tlaky s cílem omezit či podpořit výrobu a užívání palmového oleje se událo mnohé. Čas plyne rychle, rok se s rokem sešel, a tak se společně malým okénkem úvah i faktických připomínek podíváme na to, co se za tu dobu změnilo.

Po úvodní vlně nepočítaného množství článků, které vyšly na téma užívání, užitkovosti a prospěšnosti palmového oleje v souvislosti s lidským zdravím i v prospěšnosti zdraví Modré planety se zčeřené vody postupně začaly tišit. To ovšem neznamená, že by se snad dal onen vír a humbuk okolo palmového oleje označit jako bezvýznamný a zcela zbytečný. Právě naopak. Díky mnoha aktivním lidem a organizacím stále dochází k postupným změnám, které mají smysl.

První kategorií, která významně ovlivňuje dění ve světě, ačkoli se zdá, že mnozí si to ještě stále nemyslí či je jim to jedno, je spotřebitel. Mnoho z těch, kteří si od začátku plně uvědomovali spoluodpovědnost za užívání výrobků s obsahem palmového oleje, se k tomuto problému postavili čelem a odstavili stranou celou řadu nejrůznějších výrobků, které nejčastěji obsahují jako tukovou složku právě palmový olej. Ostatně jak si nejeden dřívější a možná i některý ze současných konzumentů nejen sladkých "poživatin" uvědomuje, utrpěla také kvalita, tedy chuť takových výrobků. A není se čemu divit. Palmový olej je poměrně nechutný a mdlý v porovnání s jinými druhy dříve běžně užívaných olejů, které v potravinách jednoduše seděly. Ačkoli někteří konzumenti výrobků, kterým je de facto jedno, co jedí a jaký vliv to má nejen na jejich zdraví včetně ostatních důsledků, nejsou schopni tyto rozdíly v chuti co se potravin s palmovým olejem a bez něj týče rozpoznat, nejedná se zde pouze o nějaký subjektivní, fiktivní dojem rozdílu v chuti, ale naopak v některých potravinách je tento rozdíl v chuti v závislosti na množství užitého palmového oleje oproti dřívějším užívaným druhům olejů tak výrazný, že je to až zarážející.

Proč říci ne

I když se na první pohled může mylně zdát, že palmového oleje je v potravinách malé množství, není tomu tak. Ostatně výrobků s tímto olejem je nepřeberné množství stejně tak jako firem, které tyto produkty vyrábí. Také poptávka po sladkých výrobcích konstantně stoupá v závislosti životní úrovně obyvatel. Koneckonců některé studie tvrdí, že chuť po cukru, tedy uspokojení v závislosti na intenzitě chuti sladkého dosahuje v dnešní době u člověka oproti minulosti přibližně desetinásobku toho, co před několika desetiletími. A to stejně platí také u slaných chutí. Degenerace v chuti je jinými slovy způsobena lidskými smyslovými návyky, neboť vjemy chuťových pohárků si přejí dostávat stále intenzivnější chutě opakovaně, a to právě u takových, výrazně silně chuťových potravin. Není tedy divu, že dítě odrostlé na sladkostech nejenže nemá zájem o přirozené cukry (včetně celé řady vitamínů a minerálních i jiných látek) obsažené v "mdlém" ovoci či zelenině, stejně tak jako není divu, že odklon od typicky přirozené stravy jako je ovoce a zelenina v současnosti vede k přemíře civilizačních chorob jako jsou cukrovka, vysoký krevní tlak způsobující další závažné a kriticky život ohrožující stavy, konče různými karcinomy v závislosti na dalších přídatných chemických látkách jako jsou barviva, stabilizátory a konzervanty, se kterými si tak či onak, ať už v menší či větší míře, musí, rozuměj mělo by si, tělo poradit. Tedy to jest pochopitelně spíše otázka. Jistě také není od věci zmínit, že silně kyselý cukr způsobuje stejně tak silně překyselený organismus, neboť PH krve, které výrazně ovlivňuje funkci orgánů a synchronicitu důležitých metabolických procesů se mění právě v závislosti na příjmu kyselých či zásaditých potravin. Nicméně toto by vydalo na samostatný článek pojednávající o tomto tématu.

Biopaliva

Ačkoli Evropský parlament v dubnu tohoto roku vyzval EU k postupnému utlumení (do roku 2020) využívání rostlinných olejů včetně palmového jakožto složky biopaliv a návrh podpořilo 640 poslanců, tedy drtivá většina, je třeba i zde zůstat stále při zemi a přes počáteční možnou euforii si stále uvědomovat, že obrovská část produkce palmového oleje tak stále končí v kosmetickém a potravinářském průmyslu. A právě proto, že potraviny tvoří velkou část každodenní spotřební složky lidstva, jedná se o obrovské množství palmového oleje, který končí na stolech domácností a výrazně tak ovlivňuje jeho celkovou spotřebu.

Potravinářský průmysl

Ačkoli je u nás spousta firem, které se zcela distancují od užívání palmového oleje v jejich výrobcích, viz stoppalmovemuoleji.cz, stále je zde i mnoho takových, a to hlavně těch velkých, které od užívání palmového oleje nechtějí ustoupit. K těm patří zejména i nadnárodní firmy se zastoupením v Česku, jejichž produkty často patří mezi ty nejznámější a jsou zde běžně k dostání. Proč tomu tak je, že si tyto firmy brání své, je zcela zřejmé. I když slova, která zní z úst jejich interních zastánců, často nesou zcela účelová slova, že olej vytváří lepší texturu, je snazší s ním pracovat během technologického procesu, má lepší skladovatelnost apod., nenechte se zmást. Je zřejmé, že jednoduchou matematiku jako sčítání či násobení jsme se všichni učili už na základní škole, a proto není třeba zcela účelových lží, neboť je nad slunce jasné, že i kdyby byl litr palmového oleje oproti jiným tukům užívaným v potravinářském průmyslu levnější byť jen o jednu korunu na toto množství (ve skutečnosti je levnější o mnohem více než jen jednu korunu), u velkých firem, které spotřebují ročně tisíce tun oleje do jejich produktů, jdou úspory velmi výrazně do plusu, a o to jim jde především. A tak těm, kteří naprosto bezohledně a sobecky přehlíží osudy jiných lidí i zvířat včetně klimatu planety ve skutečnosti nezbývá to, než alibisticky hledat další účelové lži a prosazovat tím dál vlastní sobecké zájmy, které bohužel kontinuálně a zcela zbytečným a kritickým způsobem ničí složité ekosystémy deštných pralesů a s nimi i přírodní diverzitu a spolu s tím i životy zvířat a rostlin, které hynou pod tlakem poptávky neuvědomělých spotřebitelů, zkorumpovaných vlád a sobecky zaměřených firem, které si často v součinnosti podávají ruce a posvěcují těmito zcela bezohlednými a egoistickými způsoby smýšlení a jednání následující události a výrazně přispívají k změnám v ubývání mnoha rostlinných a živočišných druhů, které mizí v nedohlednu. A to zcela zbytečně.

Svoboda naruby

Znovu proto tímto apeluji na mnohé, běžné občany i firmy o nahrazení dnes již často a bohužel běžně se vyskytujících výrobků s palmovým olejem za jiné produkty, které nepřispívají k ničení reálných životů lidí, živočichů a rostlin.

Používání palmového oleje má za následek výrazné zhoršení kvality ovzduší vlivem četně zakládaných požárů na vymýcených plochách a také proto i výrazně přispívá k erozím půdy a s tím spojeného nedostatečného zadržování vody, která se v bezlesí nemá kde uchytit z důvodu nedostatku vhodného přírodního materiálu, který, jak už jsme si řekli, je ničen pomocí zakládaných požárů a v konečném důsledku má rovněž výrazný vliv na sesuvy půdy a časté záplavy.

Stačí jen velmi málo. Přestat se zaobírat nutričními hodnotami jedné potraviny, která ostatně má mnoho lepších a hodnotnějších alternativ, a uvědomit si především to, jak výrazné a nezpochybnitelné problémy lidstvu i přírodě, což ostatně opět v konečném důsledku afektuje člověka, užívání tohoto oleje přináší.    

Svoboda člověka, jak si někteří, jenž se tímto slovem často hrdě ohání, a mylně se domnívají, není anarchie ani nespoutaná volnost v tom, že si každý bude dělat, co se mu zlíbí, často na úkor druhých, ať již lidí či zvířat. Neboť svoboda končí či začíná právě tam, kde končí či začíná svoboda druhého. A to mějte na paměti.

Facebook Twitter Linkuj Google Digg Delicious

Komentáře k článku

Zbývá  500  znaků

Zatím nebyly vloženy žádné komentáře.