Motýlice od Zelené řeky

Vážky, pro mnohé symbol lehkosti a elegance, obecně patří mezi oblíbené živočichy napříč hmyzími skupinami. Na to, jak velká resp. malá Česká republika svou rozlohou je, se zde můžeme setkat s velmi zajímavým počtem různorodých vážek. Toto číslo činí 70 druhů, což jistě není málo. Ačkoli všechny naše vážky pro svůj larvální vývoj potřebují vodu, létající dospělce je možné nalézt napříč různými biotopy, od nejrozšířenějšího výskytu v okolí rybníků a řek, až po louky, pole, lesní cesty, řídké lesní porosty, ale také horská rašeliniště a mokřady.

Zelená řeka, biotop motýlic

Kyjovka aneb Když život začíná u vody

Malá, za to však svým způsobem významná. Tak by se dala charakterizovat Kyjovka, říčka, jejíž prameniště se nachází severně od nedalece vzdáleného, malého, malebného moravského města Kyjov, odkud se dále rozlévá jižními směry. Toky Kyjovky v minulosti daly vzniknout mnoha moravským rybníkům, v jejichž okolí se vyskytuje celá řada významných a často proto také chráněných druhů ptáků, které jsou k těmto vodním plochám každoročně vábené. V posledních několika letech např. pravidelně pozoruji vlhy, které se v pokročilém létě slétají na okolní vrby a topoly poblíž říčního toku. Z těchto míst pak pořádají nálety nad zamokřené plochy rákosin a ostřic, kde loví vážky a jiný drobný hmyz.

O tom, že bez vody by nemohl existovat život, není sporu. I když tato drobná řeka, která se snad na některých místech dá dokonce suchou nohou překročit ze strany na stranu, do zdejší oblasti Dolního toku přináší, a to oproti mnoha jiným řekám tekoucích na jiných místech, jen malé množství vody, dává zde vzniknout vlhkým luhům a ostatním mokřadním plochám, o nichž by si zdejší suchá a průměrně vysoce teplotní oblast nížinného Kyjovska jinak mohla nechat jen zdát. Toto spojení rozdílných biotopů, které na sebe vzájemně navazují, přináší prostor pro celou řadu významných a velmi zajímavých živočichů. Z řad obojživelníků se zde vyskytuje např. rosnička zelená, ropucha obecná, kuňka obecná, z početné skupiny líbivých druhů bezobratlých, kteří se vážou na vrbové porosty poblíž řeky, bych rád jmenoval alespoň jednoho zástupce z řádu brouků, nádherného tesaříka pižmového, z motýlů batolce duhového, z vodních ploštic pak např. splešťuli blátivou. Kromě mnoha druhů ptáků a vážek ze zaplavovaných částí okolních biotopů se přímo na řeku váže také jedna z našich motýlic. A právě o ní dnes bude řeč.

Zelená je nejen řeka

Zelená řeka, tak by mohl znít jeden z hlavních přívlastků této kouzelně zbarvené říčky, kterážto zasunutá mezi úzkými břehy a kořeny starých stromů (ve zdejším místě především vrb a topolů) se sice různě stáčí jako mnohé jiné z našich řek, ale oproti mnohým jiným neustále zůstává klidná a tichá. To nabízí další přidanou hodnotu nejen pro pozorovatele přírody, kteří rádi vnímají okolní dění, jehož se nakonec sami stávají součástí, ale je to právě onen pověstný klid a tichost (pomalost) vodního toku, jedny z klíčových vlastností, které motýlice upřednostňují, tedy alespoň ta dnešní představovaná, motýlice lesklá.

V Česku se vyskytují pouze dva druhy motýlic. Motýlice lesklá, mimochodem jedno z dalších velmi výstižných a zároveň snadno zapamatovatelných pojmenování, je vskutku nádherný druh vážky. Kromě ní se u nás nachází ještě velmi podobně zbarvená motýlice obecná. Ta však mimo jiné nese v oblasti žilnatiny křídel poněkud celkově tmavší zabarvení. Zadeček samce motýlice lesklé, podobně jako její příbuzné motýlice obecné, je leskle modrý, u samice zelený. Samci motýlice lesklé mají na křídlech tmavé modročerné skvrny, které pokrývají zhruba 3/4 velikosti jejich křídel, zatímco motýlice obecná má křídla celkově tmavší jak u samců, tak samic. Oba zmíněné druhy se mohou vyskytovat na stejných lokalitách společně, avšak díky možnému výskytu pouze dvou druhů motýlic se vzájemné porovnání a následné určení stávají vcelku snadnými.

Samec motýlice lesklé (Calopteryx splendens)

Modré zbarvení samců, které se při dopadu světla zvýrazňuje o dalších několik barevných stupňů navíc, působí výrazným kovovým dojmem.

Samice motýlice lesklé (Calopteryx splendens)

Stejně tak výrazné zelené zbarvení u samic může kromě kovu některým lidem připomínat vzácné kameny. V živočišné hmyzí říši je tento jev charakteristický zejména pro některé druhy brouků, ale setkat se s ním můžeme také u dalších zvířat.

Cesta dozrávání

Cestu za motýlicemi jsem v minulosti již jednou podnikl a o jejich výskytu na lokalitě dlouho věděl, ale ponořit nohu opět do Kyjovky se mi nechtělo, a to až do nynějška, kdy jsem si uvědomil, že by bylo dobré napsat o motýlicích článek doplněný o jejich fotografie, abych tyto nádherné živočichy mohl blíže přiblížit zájemcům o přírodu. Motýlice se totiž vyskytují v těsném okolí vodních břehů, často na vegetaci naklánějící se nad vodou, proto fotit je ze břehu většinou není možné, a je tedy spíš otázkou náhody, pokud by nějaká motýlice usedla a sečkala mimo těsnou blízkost spodní hranice toku tak, aby ji bylo možné vyfotit.

Nu což, pijavice nepijavice, rozhodl jsem se, že nastal ten pravý čas vykročit a po asi dvou třech letech od poslední návštěvy motýlic opět smočit nohu v Zelené řece. A stálo to opravdu za to. Hladina vody letos ani zdaleka nedosahovala úrovně vody let minulých, a tak první lehký krok v teniskách ihned zvlažila příjemná chladivá voda, která v onom místě nedosahovala ani po kolena. Teplota horkého letního dne na teploměru ukazovala 30 °C a na obloze se místy proháněly bouřkové mraky s občasným hromovým zaburácením. Na stéblech trav posedávali přibližně 4 samci a 10 samic dospělých jedinců, kteří se zprvu při vyplašení vznesli, aby následně poposedli trochu dál. Po nějakém čase se ale přece jen zklidnili, reagující na moji aktivitu o poznání mírněji. Samci nejprve osidlovali levou část břehu, samice pravou. Jak ale postupně slunce snižovalo úhel směrem k obzoru, i samci se z jejich zastíněné části břehu přesunuli na stranu samic, kde střídavě ze stébel hbitě vystřelovali do vzduchu pro malé mušky, kterých se pomocí takto prudkých výpadů následně uchopovali, a poté usedajíce na stejná místa, odkud původně zahajovali útočné manévry, se vraceli zpět. Na tomto chování je velmi pozoruhodné to, že i takto malí živočichové přesně ví o velikosti daného prostoru vše potřebné, a to s dokonalou přesností.

Tři hodiny strávené ve společnosti motýlic, a to překvapivě bez komárů, za to však s ovády, utíkaly kvapným a zároveň také příjemným tempem. Vzájemné setkání tak nemohl pokazit ani fakt, že jsem kdesi v blátivém okraji břehu ztratil gumovou objímku nohy stativu.

Jeden z mála dlouhých výhonů kopřiv, který se nakláněl až nad řeku samotnou, vybízel k častému odpočinku, stejně tak jako mnohé další, zejména však vodní druhy rostlin.

Slovo závěrem

S ubývajícím časem a světlem, které postupně odmazávaly barvy prostředí, se tišil i vánek, který na místě střídavě a téměř bez přestání po celou dobu pohyboval s dlouhými stébly, na kterých motýlice posedávaly. Jindy při svých výpadech za lovem drobných mušek, i když vracejíce se na stejná stébla, usedaly o několik milimetrů mimo původní pozici na kyvadlovitě se pohupujících koncích trav, to když jejich drobná živá váha změnila bod těžiště, takže dříve zaostřené snímky, které se nepodařilo uskutečnit, bylo nutné neustále kontrolovat a přeostřovat, a hlavně čekat a znovu kontrolovat a ostřit.

Fotografování vážek a motýlů, jakožto i dalších mnohých skupin hmyzu a živočichů, vyžaduje notnou dávku trpělivosti a vnitřního klidu, bez něhož by žádné alespoň trochu vypovídající fotografie daného živočicha vůbec nemohly vzniknout. Vážky však onou trpělivostí, vlastností jim vrozenou, oplývají. Pokojně čekají na stéblech po dobu nezbytně nutnou, aby nečekaně vyrazily vstříc kořisti, které se následně téměř neomylně zmocňují. Jindy se jen tak prohánějí v elegantním letu jedna vedle druhé, nebo odpočívají na stéblech trav. A když pak opona pomalu uvadajícího dne končí své představení, také ony se tiší. Na rosících se stéblech noční krajiny trpělivě vyhlížejí nový den, aby s lehkostí jim vlastní opět roztáhly svá křídla, vstříc novým ranním dobrodružstvím.

Facebook Twitter Linkuj Google Digg Delicious

Komentáře k článku

Zbývá  500  znaků
30.07.2014 (22:02)
Kamil:
Čau Michale, rád bych ještě někde objevil m. obecnou. Myslím, že by se tu mohla vyskytovat kolem řeky Moravy. Motýlic jsem tam kdysi viděl taky hodně, ale nevím, o jaký druh se tenkrát jednalo. Otázkou zůstává pouze to, jestli by se v těch místech dalo vkročit do vody. Nerad totiž lezu do hlubokých a kalných míst. :-)
30.07.2014 (21:34)
Michal Mašík:
Ahoj, také jsem motýlice jedno odpoledne sledoval u řeky na soutoku Blanice a Otavy. Bylo jich tam stovky.